Az oldal tulajdonosa: Feel Well Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.

Az oldal a Tárhelypark szerveréről üzemel.

A honlap tartalma:

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonos nem ad garanciát.

Szerzői jogok:

A kovacskriszta.hu oldalait információs és kapcsolatépítő célból hoztuk létre. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos minden jog gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

A tulajdonos, amennyiben a weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes – de nem kizárólagos, és nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

Változtatás joga:

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.  Különös tekintettel igaz ez az árváltoztatásra. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A tulajdonos kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Kapcsolat oldalon megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Adatkezelés nyilvántartási azonosító:

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Biztonság:

A tulajdonos minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A cookie / süti

Talán hallott már az ún. cookie-ról. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni.

Részletesebb információ: Cookie (süti) szabályzatunk

Webstatisztika

Szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük.

Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Felelősség korlátozása:

A látogatók a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. A tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle üzleti tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a weboldal látogatója a felügyelete nélkül hajtotta végre. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 21.

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy a FEEL WELL Bt. adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók/érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

 1. Az Adatkezelő

Cégnév:                                                             Feel Well Bt.

A cég teljes neve:                                              Feel Well Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Cím:                                                                   1173 Budapest 517.u.25.
Ügyvezető:                                                       Kovács Krisztina
E-mail:                                                               mail @ kovacskriszta.hu
Web:                                                                   https://kovacskriszta.hu
Telefon:                                                             +36 30 555 1344
Cégjegyzékszám:                                           01-06-788935

Tevékenységünk:

8551 08  sport, szabadidős képzés – fő tevékenység

A GDPR alapján Adatkezelőnek minősülünk, mert

 • Van weboldalunk, melynek mérjük használatát, és a megtekintéseket biztonsági okokból naplózzuk.
 • Ha ajánlatot kér tőlünk, vagy szerződést kötünk, a teljesítés miatt szintén tároljuk személyes adatait.
 1. Hírlevélre történő regisztráció

A weboldalon a hírlevére történő regisztráció során Ön megadja az e-mail címét, mely e-mail címre reklámot tartalmazó levelet kizárólag abban az esetben küldünk, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a reklám hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Feel Well Bt. kéretlen reklámüzenetet nem küld.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve adatbázist vezet a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról.

2.1.            Az érintettek köre: Feel Well Bt.  weboldalát (www.kovacskriszta.hu)  felkereső felhasználó, aki Kovács Kriszta hírlevelére regisztrál.

2.2.            Az adatkezelések célja:

 • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
 • adatbázisban történő tárolás.

2.3.            Az adatkezelések jogalapja:

 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése.)

2.4.            A kezelt adatok köre és célja:

az Ön e-mail címe. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

2.5.            Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön.

2.6.            Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig,

2.7.            A Hírlevélről való leiratkozás:

Önkorlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további reklámajánlatainkkal nem keressük meg.

A hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint:

 • a hírlevelünk végén elhelyezett link segítségével,
 • elektronikus úton: az mail @ kovacskriszta.hu e-mailcímre küldött üzenetben.

2.8.            Tájékoztatjuk, hogy a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére azaz Önre vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük.

2.9.            A Feel Well Bt.  az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag adatbázisunkban tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag Kovács Kriszta, mint a bt. alkalmazottja fér hozzá.

 1. Cookie információk

Honlapunk üzemeltetője weboldalunk működéséhez ún. sütiket (angolul: cookie) használ.

 1. Google Analytics

Weboldalunk Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján állít össze jelentést, ad információkat a weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon) a Szolgáltató számára.

Az internet működési elve miatt a Weboldalt üzemeltetői, tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét Google Analytics szolgáltatás alkalmazásakor. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az Ön IP-címe a Feel Well Bt-hez nem jut el, azt nem tárolja.

4.1.            A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy elsősorban az alábbiakról nyújtson tájékoztatást a Szolgáltató részére:

 • hány látogató kereste fel weboldalunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalunjkon,
 • a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

4.2.            A Google Analytics cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Weboldal megfelelő működését korlátozhatja.

A felhasználó megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Kapcsolatfelvétel a weboldalon található elérhetőségeken

A weboldalon megtalálható a honlap tulajdonosának telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van Kovács Krisztina szenior trénerrel felvenni a kapcsolatot.

A weboldalon az ajánlatkérés, bejelentkezés során Ön megadja e-mailcímét, melyre a Feel Well Bt. kizárólag abban az esetben küldi meg szolgáltatására vonatkozó írásos ajánlatát, amennyiben Ön az erre szolgáló jelölőnégyzet pipálásával nyilatkozik, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte. A megadott e-mail címre egy megerősítő válasz e-mail üzenetet küldünk az Ön számára arról, hogy fogadtuk ajánlatkérését és kollégánk hamarosan megkeresi Önt.

5.1.            Az érintettek köre: a Feel Well Bt/Kovács Kriszta szenior trénertől ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.

5.2.            Az adatkezelések célja: az Ön tájékoztatása, az Ön kérésére ajánlatadás, időpontegyeztetés, bejelentkezés foglalkozásra annak érdekében, hogy szerződés jöjjön létre közöttünk.

5.3.            Az adatkezelés jogalapja:

 • hozzájárulás (GDPR 6. cikk (a))
 • a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (b))

5.4.            A kezelt adatok köre és célja:

az Ön neve Azonosítás
az Ön e-mail címe. Információ megadása
az Ön mobil telefonszáma Információ megadása
az Ön számlázási címe Információ megadása

5.5.            Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, azaz Ön

Az adatkezelések időtartama: amennyiben szerződés közöttünk nem jön létre az ajánlatkérés következményeként, a megadott adatok az ajánlat érvényességi időszaka lejáratának időpontjától számított elévülési idő (5 év) elteltével törlésre kerülnek. (Ennek oka az, hogy amennyiben az ajánlatkérés kapcsán bármilyen jogvita adódik, lehetőséget kell biztosítani a bizonyítási eljárásra esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban.) Az ajánlat érvényességi idejének lejáratát követően a Feel Well Bt. csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet nem végez rajtuk.

5.6.            A Feel Well Bt. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag szerverünkön tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag a Feel Well Bt. munkatársai férnek hozzá.

 1. Adatfeldolgozó

6.1.            Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adatkezelési tevékenységek ellátására:

 • Informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltatás:

Név: Tárhelypark Kft

Székhely: 1122 Gaál József út 24.

Képviselő: Képes Péter

Elérhetőség: tarhelypark.hu

 • Webanalítika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, célzott reklám megjelenítés:

Név: Google LLC

Székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Képviselő: N/A

Elérhetőség: N/A

Weboldal: https://www.google.com/

 • Célzott reklám megjelenítés:

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Elérhetőség: +1 650-543-4800

Weboldal: https://www.facebook.com/

 • Ügyfélkezelő rendszer:

Név: Netlient Kft

Székhely: 2600 Vác Háló köz 3.

Képviselő: Szilágyi András

Elérhetőség: Ugyfelkartya.hu

 • Könyvelés:

Név: Rácz Gyula e.v.

Székhely: 1117 Budapest Október 23-a u. 14.4/2

Képviselő: Rácz Gyula

Elérhetőség: + 36 70 397 4645

 • Számla kiállítás

Név: KBoss.hu Kft

Székhely: 1031 Budapest Záhony u. 7.

Képviselő: Stygár-Joó János

Elérhetőség: www.szamlazz.hu

 • ONLINE foglalás:

Reservio.com – Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300

7.2.            Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

7.3.            Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 1. Adatkezelés biztonsága

8.1.            Adatkezelőként megteszünk minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudjuk az Ön számára.

8.2.            Az adatfeldolgozókkal közösen olyan intézkedéseket hozunk, melyekkel biztosítani tudjuk az Ön számára, hogy az nevünkben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag Feel Well Bt. utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 1. Az Ön jogai

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Feel Well Bt-től, az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

9.1.            Tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatkezelési tájékoztatóval biztosítjuk, az előzetes tájékoztatást, adatkezelési tevékenységünkről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

9.2.            Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e a Feel Well Bt. az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az alábbiakról:

 • az általunk kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról,
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • az igénybevett adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ön megkeresésére a GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Amennyiben a tájékoztatást megtagadjuk, 1 hónapon belül írásban közljük a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű a tájékoztatást megtagadhatjuk, illetve adminisztrációs díjat számolhatunk fel a tájékoztatás megadásáért.

9.3.            Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti a Feel Well Bt-től a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. A Feel Well Bt., mint adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

9.4.            Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Ö jogosult arra, hogy kérésére a Feel Well Bt., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

9.5.            Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk hogy korlátozzuk az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben Ön vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg ellenőrzzük azt,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben Ön az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.6.            Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

9.7.            Érintett tiltakozáshoz való joga

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét 15 napon belül megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.8.            Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.9.            Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • a közöttünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

 1. Jogorvoslati lehetőségek

10.1.        Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Feel Well Bt -t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton: a mail@kovacskriszta.hue-mailcímre küldött üzenetben.

10.2.        Bírósághoz fordulás joga:

Ön jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Budapest Környéki Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Név: Fővárosi Törvényszék

Cím: 1055 Budapest Markó u. 27.

Központi telefonszám: +36-1-345-6000

10.3.        Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Adatkezelési tájékoztatónkban használt alapvető fogalmak

11.1.        Felhasználók: a honlapunk olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a honlapon vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a hírlevélre regisztrál vagy ajánlatot kér.

11.2.        Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó, vagy a Feel Well Bt-vel szerződést kötött egyéni vállalkozó illetve társaság velünk kapcsolattartásra kijelölt munkatársa.

11.3.        Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

11.4.        Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

11.5.        Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással.

11.6.        Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

11.7.        Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: az Érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.

11.8.        Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.

11.9.        Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.

11.10.    Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

11.11.    Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

11.12.    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

11.13.    Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

11.14.    Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

11.15.    Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

11.16.    Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.

11.17.    Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

11.18.    cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén.

11.19.     IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi azonosítószáma (internetprotokoll-cím).

 1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

12.1.        A jelen Adatkezelési tájékoztató a hatálybalépésének a napja 2018. május 21. Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

12.2.        A Feel Well Bt fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására. A Feel Well Bt. biztosítja, hogy a hatályos Adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

12.3.        Valamennyi érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

12.4.        A Feel Well Bt. szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak, így különösen az alábbiakat:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)
 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

13.1.        Jogszerűség elve: a Feel Well Bt. az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

13.2.        Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: a Feel Well Bt. biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

A Feel Well Bt. minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.

13.3.        Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A Feel Well Bt. célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

13.4.        Adattakarékosság elve: a Feel Well Bt. adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

13.5.        Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

13.6.        Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

13.7.        Integritás és bizalmas jelleg elve: a Feel Well Bt. az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

13.8.        Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.